Thông báo 5

Thông báo 5:

Trung Tâm
Người Việt Canada
Vietnamese Canadian Centre
Centre vietnamien du Canada
249 Rochester Street Ottawa, ON; K1R 7M9 CANADA
Tel.: (613) 230-8282; Fax: (613) 230-8281;
Email: vietfederation@yahoo.ca
Website: http://www.vietfederation.ca
Charitable Organization Registration No. 0772350-59-10
Thông Cáo Sinh hoạt cao niên mở rộng cho mọi người –
Dùng Khí Công Y Đạo Để Chữa Bệnh
Chủ Nhật, 27-06-2010

Trung Tâm Người Việt Canada trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hướng dẫn kế tiếp Tự học chữa bệnh bằng Khí công Y đạo do Thầy Đỗ Đức Ngọc (Montréal) phụ trách, vào ngày Chủ Nhật, 27-06-2010. Chương trình như sau:

10g00 – 10g15 Tiếp xúc với diễn giả
10g15 – 12g00 Tự học chữa bệnh áp huyết cao, thận suy, tiểu đường, phong thấp, ung thư… bằng Khí công Y đạo
12g00 – 13g00 Ăn trưa nhẹ do Trung Tâm Người Việt Canada khoản đãi
13g00 – 15g00 Tiếp tục chỉ dẫn chữa bệnh bằng Khí công Y đạo
15g00 – 15g30 Thẩm luợng và tóm tắt

Nếu có thể, xin quí vị mang theo máy đo huyết áp cá nhân.

Tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, đều có thể tham dự.

Đóng góp tuỳ hỷ.

Các sinh hoạt của Trung Tâm được mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác.

Ban hướng dẫn Sinh Hoạt Cao Niên đón chào các thiện nguyện viên tham gia, giúp đỡ dài hạn hoặc ngắn hạn. Xin liên lạc: vietfederation@yahoo.ca hoặc với anh Trần Thiên Ái qua số điện thoại (613)230-8282. Nếu quý vị có thể giúp về việc chuyên chở quý vị cao niên, xin cho Trung Tâm biết.


Trở về Mục Lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s