Thông báo 42

Thông báo đến những học viên KCYĐ

Những học viên nào đã tập khí công thiền ” Đóng mở Thiên Môn” sẽ có cơ hội 70 triệu năm xảy ra một lần, ngáy 12 tháng 12 tây năm 2912, Đức Phật A Di Đà, Di Lặc, và chư Phật 10 phương, đồng phóng hào quang xuống thế gian suốt cả ngày để cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ đau bệnh tật.

Vì thế muốn tiếp được Phật quang, các học viên nên niệm trì danh hiệu Phật : A-Di-Đà-Phật, tiếng niệm chậm đều, rõ ràng, miệng phát ra âm thanh, tai nghe, ý tập trung vào Thiên Môn để đón nhận Phẫt quang hòa với âm thanh niệm Phật, là một hình thức được điểm đạo, sẽ được nhiều lợi lạc thăng tiến trên đường tu học, cơ thể tiếp nạp được nhiều thanh điển, loại trừ khí trược, giúp khỏe mạnh, trí sáng tâm khai, rộng mở tâm bồ tát để đủ khả năng cứu giúp những chúng sanh bệnh tật.

Thân

huệ tâm hải