Thông báo 31


Thông báo  31:
Thành lập nhóm chữa bệnh KCYD tại Quảng Bình

Hiện tại ở Quảng Bình có 1 số học viên của KCYD, được sự động viên và ủng hộ của anh Trung ( CLB KCYD ở Hà Nội) và anh Trần Hữu ( KCYD ở Sài Gòn) , tôi là Trương Huynh quyết định thành lập nhóm chữa bệnh tại Địa điểm Quảng Bình để chữa bệnh giúp người dân nghèo tại vùng quê nghèo này.

Nhóm đã được thành lập vào ngày 25/12/2011 , trong thời gian này đang cố gắng ôn lại kiến thức của thầy Ngọc và ra Tết sẽ tổ chức Khám và chữa bệnh cho người dân ở đây. Hiện tại nhóm rất cần sự ủng hộ và giúp đỡ của các trung tâm KCYD khác và nếu có ai ở Quảng Bình có tấm lòng thiện nguyện thì nhóm rất cần sự giúp đỡ của quý vị.

Trân trọng thông báo.

Địa chỉ liên lạc : Trương Huynh :01636044693