Thông báo 3

Thông báo 3:

Lịch Trình Hướng Dẫn Tự Chữa Bệnh
của Thầy Đỗ Đức Ngọc năm 2010 tại Ottawa:

Thầy Đỗ Đức Ngọc đến Ottawa, hướng dẫn đồng hương phương pháp tự chữa bệnh cao áp huyết, tiểu đường, cholesterol, chóng mặt nhức đầu, mất ngủ, đau nhức kinh niên, tê liệt, theo lịch trình sau đây :

  • 18 Tháng 4,
  • 16 tháng 5,
  • 30 tháng 5,
  • 11 tháng 7,
  • 22 tháng 8,
  • 19 tháng 9.

Xin mời đồng hương ở Ottawa và vùng phụ cận, và những người thân có bệnh đến tại địa đìểm :

Liên Hội Người Việt :

Địa chỉ : 245 Rochester, Ottawa, từ 10 giờ đến 15:30

Xin đem theo máy đo áp huyết. Lớp hướng dẫn do Cộng Đồng đài thọ, hoàn toàn miễn phí.

Trở về Mục Lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s