Thông Báo 17

Thông báo 17:

MỞ LỚP ĐẠY KHÍ CÔNG Y ĐẠO Ở PARISLần đầu tiên tại Âu Châu chúng tôi có tổ chức một khóa hướng dẫn Tập Thể Dục Khí Công Y Đạo để nhằm mục đích phục vụ nâng cao sức khỏe cho đồng bào trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp không phân biệt tôn giáo và chính trị. Chúng tôi xin mời qúy vị hãy đến tham dự đông đảo lớp học về khí công y đạo tại trụ sở của Hội « S.E.D.-FC »( A.F.C.P) trong tiệm Bến Thành của cô sáu Đào.

Địa chỉ : Dalle Olympiades số 44-46 rue de Javelot 75013 Paris

Thời gian : Lớp học bắt đầu từ ngày 09/07/2011 vào mỗi chiều chủ nhật từ 18:00 pm- 20:00 pm

Những học viên và những bệnh nhân ở Paris và vùng phụ cận muốn tìm hiểu môn Khí Công Y Đạo để biết phương pháp tự chữa bệnh cho mình, xin liên lạc với :
Anh Trung số : 06 11 04 86 79

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s