Thông báo 14

Thông báo 14 :
v/v Download những video clip
để lưu trữ vào máy computer của mình.

1-Trang Nhà Khí Công Y Đạo Việt Nam xin thông báo đến các học viên là các videos trong video yahoo sẽ bị yahoo xóa bỏ đi vào 14Mar2011.  Các videos này sẽ được upload lại dần dần lên youtube và các videos sẽ bị cắt thành nhiều đoạn vì youtube chỉ cho mỗi clip được có 15 phút mà hầu hết các videos cũ đều trên 15 phút!

2-Hiện nay, phần lớn các video clips đang có trên video yahoo không bị cắt đoạn, do đó nếu ai thích thì có thể download ngay rồi lưu trữ vào máy computer của mình.

Sau đây là cách download các video yahoo clips

Nếu máy computer có ‘RealPlayer’ thì các học viên có thể download các videos trực tiếp từ trang video.yahoo, đánh tên :  khicongydaoddn vào khung search

Download RealPlayer tại http://www.real.com/

Sau khi máy có Real Player, khi xem video, rà mouse góc trên bên phải khung xem video thì sẽ thấy ‘Download This Video’, khi click vào đây các học viên sẽ download được video xuống computer của mình.

3-Nếu không download kịp, sau ngày 14 Mars 2011, những video trên yahoo không còn nữa.

Thân

doducngoc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s