Sách Lý Thuyết Đông Y

Quy Kinh Chẩn Pháp

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_quykinhchanphap-toantap.pdf

Triệu chứng lâm sàng học

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_trieuchunglamsanghoc.pdf

Bài lý thuyết tứ chẩn

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/bailythuyettuchan.pdf

Bài lý thuyết mạch bệnh

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_machbenh.pdf

Bài lý thuyết biến chứng luận trị

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_luantri.pdf

Câu chuyện Đông Y-1

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap1.pdf

Câu chuyện Đông Y-2

khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap2a.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap2b.pdf

Câu chuyện Đông Y-3

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap3a.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap3b.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap3c.pdf

Câu chuyện Đông Y-4

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap4a.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap4b.pdf

Câu chuyện Đông Y-5

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap5.pdf

Câu chuyện Đông Y-6

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap6.pdf

Câu chuyện Đông Y-7

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap7.pdf

11 thoughts on “Sách Lý Thuyết Đông Y

  1. Cám ơn thầy nhiêu…! Con thấy mình may mắn khi được biết đến thầy và phương pháp lý luận và chữa bệnh của thầy

  2. Con cảm ơn Thầy rất nhiều, Cách dạy lý luận Đông Y của Thầy rất dễ hiểu và dễ áp dụng.

  3. Con chào thầy, thầy ơi cho con hỏi. Có phải đởm kinh bị tắc sẽ dẫn đến miệng khô đắng, luôn lo sợ, táo bón, tiêu hoá kém, đau xương khớp, và bướu mỡ tích tụ đúng không ạ.
    Và con muốn hỏi là làm cách nào để có thể hết bị tắc ạ.

  4. con cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy sống thật lâu giúp đỡ được nhiều người bệnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s