Phương pháp chữa bệnh tê liệt mới, nhẹ nhàng kết quả nhanh

Phương pháp chữa bệnh tê liệt mới, nhẹ nhàng kết quả nhanh tại Chùa Từ Thuyền, Brampton, Toronto ngày 25/06/2017 .

Để mọi người biết cách tự chữa dễ dàng cho người thân.