Biết nguyên nhân các bệnh ung thư để phòng ngừa bệnh và tự chữa khỏi bệnh cho chính mình

(nguồn: http://khicongydaovn.blogspot.ca/)

MỤC LỤC :

Phần Một : Quan điểm về nguyên nhân gây bệnh ung thư và cách chữa theo dòng chính thống

https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiWHd5WEJqWlllTmc/view?usp=sharing

Phần Hai : Nguyên nhân và cách chữa ung thư theo phương pháp không độc hại ngoài dòng chính thống

https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKia3FiNDlQQjNaZjA/view?usp=sharing

Phần Ba : Phương pháp tăng cường oxy cho tế bào ung thư tự huỷ diệt

https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiY0s2N2U2c3dzMFE/view?usp=sharing

Phần Bốn : Các phương pháp dùng sản phẩm thiên nhiên chữa ung thư

https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiQm8zXzNwZXFTRFE/view?usp=sharing

Phần Năm : Những cách tránh xa phòng ngừa bệnh ung thư

https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiX09mQzJSUUlsdGc/view?usp=sharing

Phần Sáu : Những dấu hiệu ung thư do nguyên nhân áp huyết thấp dưới 100mmHg theo thống kê của ngành Y Học Bổ Sung Thực Dụng

Ung thư Bao Tử
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiR2hUY3VpakkwQmM/view?usp=sharing

Ung thư Tuỵ Tạng
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiUEQ1ejR5MjZQLXM/view?usp=sharing

Ung thư Gan
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiWUZRWnEyODd4S0U/view?usp=sharing

Ung thư Máu
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiZllnSlRxQ2dMQmM/view?usp=sharing

Ung thư Não
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiem9PRDJyZmV4Ym8/view?usp=sharing

Ung thư Phổi
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKia1RzNnVuenJJNGc/view?usp=sharing

Ung thư Ruột
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiNHZ6SDR3RnRkUkU/view?usp=sharing

Ung thư Tuyến Tiền Liệt
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKibURRcXZ5Y3lVaVU/view?usp=sharing

Ung thư Tử Cung
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiV2ZVbkIzbEVidFk/view?usp=sharing

Ung thư Vú
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKiMFZ3N1JIVTVVRlE/view?usp=sharing

Ung thư Vòm Họng
https://drive.google.com/file/d/0B3ienrNVKWKicE1lcWgtWDEyRW8/view?usp=sharing

Phần Bẩy : Nguyên nhân và cách chữa ung thư từng bệnh theo tây y, đông y