Video: Ý nghĩa chẩn đoán bệnh qua máy đo áp huyết và insulin cân bằng đường

Lớp dạy chữa bệnh và tập thể dục khí công miễn phí
Địa chỉ : Cộng Đồng Công Giáo VN.
Nhà Thờ Beaubien 2600 trên đường Beaubien Est (MTL-Canada)
Lối vào cửa sau bên hông trái nhà thờ trên đường số 1.
Mỗi Chủ Nhật từ 13:3017:00 h.

Liên lạc : Anh Thành 438 879 6109