Video: Đau lưng do đĩa đệm lủng lỗ. Nguyên nhân và cách chữa

Bệnh nhân khai đau lưng do đĩa đệm lủng lỗ.
Nguyên nhân và cách chữa