Bệnh bướu não đã mổ 1 năm, biến chứng bị tê liệt

Bệnh bướu não đã mổ 1 năm, biến chứng bị tê liệt

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=6233&p=13020#p13020

Advertisements