Video: KCYĐ MỞ PHONG TRÀO THỐNG KÊ NHỮNG NGUY HIỂM CỦA BỆNH THIẾU ĐƯỜNG .

KCYĐ MỞ PHONG TRÀO THỐNG KÊ
NHỮNG NGUY HIỂM CỦA BỆNH THIẾU ĐƯỜNG .

MỤC ĐÍCH : Để cứu nhân loại mau thoát khỏi những bệnh nan y và ung thư nguyên nhân do thiếu đường.

KCYĐ phát động phong trào thu thập bệnh lý của những bệnh nhân có đường-huyết thấp gây ra những dấu hiệu là những bệnh gì….để cảnh báo cho mọi người biết để ngăn ngừa cơ thể thiếu đường rất nguy hiểm gây ra nhiều bệnh kinh niên dẫn đến nguy hiểm và tử vong, chứ không phải đường cao là nguy hiểm như lời hù dọa của truyền thông, vì đường cao chỉ cần tập bài Kéo Ép Gối Hà Hơi Ra Làm Mềm Bụng 300 lần là mất đường.

Kéo Ép Gối Hà hơi mạnh cho co thắt cơ co bóp tiêu hóa làm hạ đường

http://youtu.be/fSuqlMvW9I8

Đề nghị các thầy KCYĐ gặp bệnh nhân khai kể bệnh, hay chính bệnh nhân kể bệnh phải cần đo áp huyết 2 tay, và đo đường trước khi chữa, gửi vào forum, tiếp theo bài này để chúng ta có hàng ngàn bệnh án nói lên sự thực quan trọng của đường huyết để bệnh nhân nên giữ đúng tiêu chuẩn theo ngành dược tránh được nhiều biến chứng do thiếu đường gây ra..

Nên vào xem, tin tức bệnh nhân được cập nhật mỗi ngày :

Phong trào thống kê 1000 bệnh nhân có hậu quả nhiều bệnh nan y và ung thư do đường-huyết thấp (hypoglycemia) mà tây y không để ý hậu qủa của bệnh (hypoglycemia) nhiều nguy hiển hơn bệnh đường cao (hyperglycemia)

Thân
doducngoc