Cách tìm bệnh bằng máy đo áp huyết

Kết qủa áp huyết cho thấy tình trạng bệnh âm-dương mất quân bình hòa hợp

https://youtu.be/TaYXyryahAE

Cách tìm bệnh và điều chỉnh khí huyết

https://www.youtube.com/watch?v=Bpkg8RM_Gvo

Advertisements