Không nên ăn gạo lức muối mè đối với những người có áp huyết thấp, đường thấp

Không nên ăn gạo lức muối mè đối với những người có áp huyết thấp, đường thấp, mà không kiểm soát áp huyết và đường.
Xem bài này để biết phòng ngừa tránh như bệnh nhân này :
Thân
doducngoc

 

Advertisements