Video: Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh

Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh :
a-Cách Niệm Phật để luyện hơi thở
b-Cách Cúi Lạy để chữa bệnh áp huyết, tiểu đường, mỡ máu, phong thấp đau nhức, ăn không tiêu :

Video  hướng dẫn cho học viên Viện Phật Học Ứng Dụng bên Đức 2014
https://www.youtube.com/watch?v=e9Gh3EJKZQI

Advertisements