DVD mới

Bài tập Cúi lạy làm giảm áp huyết và đường trong máu

http://youtu.be/MRf5_Rb9tRE

Bài tập đá gót chân vào mông làm tăng áp huyết

Bài tập tăng cường trí nhớ

http://youtu.be/MZp4l_8aFgs

Advertisements