Giới thiệu Trang Nhà của Lương Y Sư Khí Công Thuận Nghĩa (Đức Quốc)

Trang Nhà của Lương Y Sư Khí Công Thuận Nghĩa :

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/399367

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/430655

Tương truyền, Lục Tự khí công do Xích Tùng Tử, một đạo trưởng tu luyện pháp trường sinh ở núi Hoa Sơn nghiên cứu, ứng dụng và truyền bá cho đời sau.

Lục tự quyết gồm 6 chữ: Suy, Hô, Hư, Ha, Hí, Hu. Mỗi chữ ứng với một loại khí hoặc tạng, phủ nhất định trong cơ thể con người.

  • Chữ ứng với can đởm thuộc Mộc khí.
  • Chữ Ha ứng với tâm tiểu trường thuộc Hỏa khí.
  • Chữ ứng với tỳ vị thuộc Thổ khí.
  • Chữ ứng với phế, đại trường thuộc Kim khí.
  • Chữ Suy ứng với thận, bàng quang thuộc Thủy khí.
  • Chữ Hu ứng với tâm bào, tâm tiêu thuộc Hỏa khí.

Một trong những thứ tự để thực hành Lục Tự Quyết là thực hành theo thứ tự tương sinh:

  • Mộc sinh Hỏa.
  • Hỏa sinh Thổ.
  • Thổ sinh Kim.
  • Kim sinh Thủy.

Thứ tự đó là Hư, Ha, Ho, Hí, Suy, Hu (Hue).

6 worten. phat tu quyet HƯ.mp4 ( Hỏa khí Tâm Bào, Tam Tiêu)

http://www.youtube.com/watch?v=N4am6QeZ5Yw

Phat tu quet HA.mp4 (Hỏa khí Tâm, Tiểu Trường)

http://www.youtube.com/watch?v=W4bJcXOaPvk

phat tu quyet HÔ.mp4 (Thổ khí)

http://www.youtube.com/watch?v=RI-PmNYbfzA

phat tu quyet HI.mp4 (Kim khí)

http://www.youtube.com/watch?v=lGN7HQI-Z7E

phat tu quyet SUY.mp4 (Thủy khí)

http://www.youtube.com/watch?v=EsIeD5RGAuY

qigong 6 worten. HUE. mp4 (Mộc khí)

http://www.youtube.com/watch?v=lbI6pzJZoIA

Video tập khí công :

nhmetongbo.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=0lSK3mjZja8

nguhanhmetongbo.mp4

1-http://www.youtube.com/watch?v=63yBKUDK-6U

2-http://www.youtube.com/watch?v=TNAyJrgEj_8

3-http://www.youtube.com/watch?v=X3V4ilaSEuM

huanluyenphunglinhcong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=2esCPIaqozg

phinglinhcong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=L-WescJR5Mw

lutuquyetdungcong3.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=sfzDms8boNI

luctuquyet3.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=Voat8pcn1w8

lugtuquyet3.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=nw6YU426Xa8

luc tu quyen. giai doc gan than.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=-EJ1EUkhSbA

luc tu quyen. giai doc hoa tri ung thu.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=kkSw8q6Yc2I

luc tu quyen. dac tri MAT.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=zLQaRcX6cbA

holinhcong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=uN-2lNJetiw

Chèo đo công

http://www.youtube.com/watch?v=Fp5o32Rq7Xg

nguhanhmetongbo.mp4

1-http://www.youtube.com/watch?v=0lSK3mjZja8

2-http://www.youtube.com/watch?v=TNAyJrgEj_8

3-http://www.youtube.com/watch?v=X3V4ilaSEuM

ky thuat luyen tap ngu hanh khi cong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=6cP0dhPfpeo&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

ky thuat luyen tap ngu hanh khi cong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=6cP0dhPfpeo

nguhanhkhicongtronbo

2-http://www.bing.com/videos/search?q=nguhanhkhicongtronbo2&qs=HS&form=QBVR&pq=nguhanhkhicongtronbo&sc=220&sp=2&sk=HS

4-http://www.youtube.com/watch?v=pKvBevgmzs0&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

nguhanhkhicongtronbo4.mp4

4-http://www.youtube.com/watch?v=pKvBevgmzs0

nguhanhkhicongtronbo5.mp4

5-http://www.youtube.com/watch?v=eDP8pQD4AiE&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

7-http://www.bing.com/videos/search?q=nguhanhkhicongtronbo7&qs=HS&form=QBVR&pq=&sc=7-0&sp=1&sk=

8-http://www.youtube.com/watch?v=7JO1Yv6bRnE&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

9-http://www.youtube.com/watch?v=gE7pkeFS1rA

ngu hanh khi cong the bien.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=GbWAwPuhNG4&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

ngu hanh khi cong the nui.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=kDIyw6055P0&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

ngu hanh khi cong the cay co.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=JQCzNwiC7ZE&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

thuannghiakc. ngu hanh khi cong lien tuc 1.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=H6-TyDqacr4

kinhthiendoatdia

http://www.youtube.com/watch?v=h78GTS3RlYQ

thuannghia. bat linh cong. ho the.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=9JTsPjFDyk4&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

thuannghia. bat linh cong. ho the.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=9JTsPjFDyk4

canh cua nang luong sinh hoc .Le Thuan Nghia

http://www.youtube.com/watch?v=YsuYIjyp69c

boiduanmaphap (Bối du án ma pháp)

http://www.youtube.com/watch?v=F6_Id33X55s

boiduanmaphap

http://www.youtube.com/watch?v=F6_Id33X55s&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz

anmachanam.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=H86j6ed08qA

Nội dung vuốt vành đai sinh khí

http://youtu.be/ZtRQp6ugIKI

http://www.youtube.com/watch?v=QtUQWYQXuRI

cuuchuyenhoannguyencong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=EDV2aREfkrQ

chuatrithankinhtoa.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=QudOOMmmPmU

http://www.youtube.com/watch?v=Pn4_9DQ5DkU

lieuphaptanga2.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=cHZ4C4kznIw

dieutribailiet.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=Mrl035zhniY

http://www.youtube.com/watch?v=suM6h0KXOOs

http://www.youtube.com/watch?v=zEpP3ElTwLc

nguoibibailiet.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=1qK-IynzpSs

Chuavosinh1-2.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=u00g4resaT0

http://www.youtube.com/watch?v=JQMk7tFpGrQ

daichuthienchankhi A0280

http://www.youtube.com/watch?v=4H5dKJy55Nw

cautruchuyetduongminh.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=80Rm98he0e4

dactribainao.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=OlLB0d2wiPU

chuatrilietduong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=SPq1WRa2dG8

lieuphapthaiamchankhi

http://www.youtube.com/watch?v=MuRKknS-V1U

canhcuatiepnhanNLSH

http://www.youtube.com/watch?v=LO_iJMqUHt4

thaiamcongtrihoaithu

http://www.youtube.com/watch?v=FF_afJXPGmI

http://www.youtube.com/watch?v=DD9aHuZT_SU

Advertisements