Video Thầy Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm điếc, bại liệt

Video Thầy Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm điếc :

http://video1.vietgiaitri.com/People/phim-video-clip-video-ong-vo-hoang-yen-chua-benh-cam-diec-id.FTsucn6kiSw.vgt

Video Thầy Võ Hoàng Yên chữa bệnh bại liệt :

http://video1.vietgiaitri.com/People/phim-video-clip-video-ong-vo-hoang-yen-chua-benh-bai-liet-id.6qiKC4FfXkc.vgt