Video: Chữa bệnh Parkinson bằng thể vía và thể trí, kết qủa nhanh sau khi chữa. 17Jul11

Chữa bệnh Parkinson bằng thể vía và thể trí, kết qủa nhanh sau khi chữa. 17Jul11