Video: KCYĐVN chữa bệnh tê liệt cho một bác-sĩ người Phi Châu

Bác sĩ người Phi này bị bệnh tê liệt không đi được. Sau khi được chữa trị bằng KCYĐVN đã có thể bước đi  . Mời xem video clip dưới đây:

Advertisements