Hình ảnh Tất Niên 2010 của Phân Hội KCYĐ Toronto.

Xin mời  bấm vào đây để xem những hình ảnh ghi lại trong buổi tiệc Tất Niên của Phân Hội KCYĐ Toronto .

Advertisements