Phản hồi của học viên ở Edmonton về Công dụng của bài tập khí công chữa bệnh tiểu đường

Dạ thưa thầy cho con xin hỏi:

Có phải là thấy sắp qua Edmonton để chữa bệnh không th ầy? con muốn gặp Thầy để hỏi về phân hội của Khí Công Y Đạo ở Edmonton đã có chưa? Nếu chưa có thì con sẽ tìm 1 chỗ để thành lập hội, vì con đã chỉ dẫn 1 người để trị bệnh tiểu đường mà con mới học được chỉ có 4 ngày thôi, con thì đã thành công không uống thuốc vào ngày thứ nhất, con sẽ cố gắng chỉ dẫn họ, mỗi ngày bài tập ép bụng và những bài tập thật là qúa tuyệt, con tập ngày đầu thì chỉ số đường còn lại 5.3mmol/l thôi, sáng đó lại cả 3 huyệt thì đều bằng nhau nên cô ngừng hẳn không uống thuốc nữa, con xin thành thật cảm ơn Thầy

Trả lời :

1-Xin liên lạc với Hội Việt-Gia, nếu có nhiều ngưòi muốn học thì Hội có thể tổ chức. Hiện nay tôi chưa có chương trình đi Edmonton.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Hội Việt-Gia theo địa chỉ dưới đây :

Vietnamese Canadian Friendship Society,
#202, 10711-107 Ave,
Edmonton, AB,
T5H 0W6

Tel: 780-420-0058
780-420-0058

Fax: 780-420-0048

E-mail: vcfs@shaw.ca

Việc lập phân hội Khí Công Y Đạo, phải chuẩn bị 3 việc :

a-Lập ra một website Phân Hội Khí Công Y Đạo Edmonton để mọi người liên lạc sinh hoạt với nhau ở một địa điểm.

b-Tìm một địa điểm để gặp nhau mỗi tuần, để học chung, hoặc áp dụng phương pháp này hướng dẫn những bệnh nhân tập động công, tập thở thiền. Địa điểm đó có thể mướn ở những trung tâm thể dục thể thao, hay trung tâm giải trí của chính phủ, mỗi tuần 1 buổi vào ngày thứ bảy hay chủ nhật, hay đến cộng đồng người Việt, hoặc các hội đoàn, chùa hay Nhờ Thờ… để nghị họ tổ chúc lớp tập thể dục khí công y đạo, lúc đó các học viên chia nhau tự nguyện đến dạy cho mọi người. Hoặc học viên tự nguyện đến những trung tâm người cao niên, người già, hội những người bị bệnh cao áp huyết, tiểu đường… đề nghị họ cho mình đến giúp mọi người tập thể dục khí công…

c-Nếu hội đoàn Việt Nam hay các trung tâm người bản xứ đứng ra tổ chức thì mình không cần xin lập hội, nếu không, mình xin lập hội Phân Hội Khí Công Y Đạo VN vô vụ lợi, mục đích truyền bá dạy tập thể dục động công, tập thở tĩnh công thiền, tại địa chỉ nơi mình mượn hay mướn trụ sở….

3-Cho tôi tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, để tôi thông báo lên Trang Nhà KCYĐ cho mọi người ở Edmonton biết, nếu nhiều người thích hưởng ứng tham gia họ sẽ liên lạc với vohung.

4-Khi chữa bệnh cho ai, cần phải đo áp huyết ở hai tay, đo đường, hỏi căn bệnh, sau đó là cách suy luận, cách điều chỉnh Tinh-Khí-Thần, hướng dẫn cách tập, cuối cùng đo lại kết qủa và phản hồi của bệnh nhân, để mình học hỏi thêm kinh nghiệm.

Thân

doducngoc