Phản hồi bài 289

Việt Nam ngày 2 tháng 10 năm 2010

Kính gởi thầy!

Con thật sự vô cùng xúc động vì đã được thầy hướng dẫn tận tình cách chữa trị. Gần 20 năm nay con đã gặp gần cả trăm thầy thuốc ,bác bĩ lớn ,nhỏ , giỏi ,dở …nhưng khong hiểu sao con không phù hợp với ai cả.Con vẫn luôn hình dung một người thầy thuốc sẽ chữa hết bệnh cho mình sao na ná giống thầy (Khi xem video).Thế là từ đó con đã gặp được thầy.Đúng như thế,từ khi gặp thầy con khá hơn trước nhiều .Tuy chỉ xem qua băng nhưng con cảm nhận được Tình yêu thương của thầy ,và phương pháp chũa bệnh rất thữu hiệu . không được gặp mặt thầy nhưng như vậy là quá tuyêt đối với con rồi.Con Cảm ơn THƯỢNG ĐẾ rất nhiều.Con cảm thấy may mắn cũng đang đến với con,đó là con đã gặp được thần tượng mà mình yêu quý qua anh Minh(Người chữa bệnh giống như thây) .Con sẽ cố gắng luyện tập ,chữa trị kịp thời để không phụ TẤM LÒNG CAO CẢ của thầy.Khi nào có tin vui con sẽ báo cho thầy. Con cầu mong THƯỢNG ĐẾ cho thây được TRường thọ để Cứu độ chúng sinh.Con luôn ghi nhớ ơn này của thầy.

Con chào thầy

Q.T.