Video Picnic tại Innisfil Beach cuả lớp KHI CONG Y ĐẠO Toronto ngày 5 tháng 9‏

http://www.youtube.com/view_play_list?p=96ACA4397BFFE7B0

Advertisements