Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân

(bấm trên hình để xem rõ hơn)

A-Vuốt huyệt ống chân :

Kinh Can : Vuốt từ Khúc Tuyền đến Trung Phong 18 lần

Kinh Đởm : Vuốt từ Khâu Khư lên Dương Lăng Tuyền 18 lần

Kinh Tỳ : Vuốt từ Âm Lăng Tuyền đến Thương Khâu 18 lần

Kinh Vị : Vuốt tử Giải Khê đến Túc Tam Lý 18 lần

Kinh Thận : Vuốt từ Âm Cốc đến Thái Khê 18 lần.

Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Côn Lôn đến Ủy Trung 18 lần.

B-Vuốt huyệt bàn chân :

Kinh Can : Vuốt từ Trung Phong đến Đại Đôn 18 lần

Kinh Đởm : Vuốt từ Túc Khiếu Âm đến Khâu Khư 18 lần.

Kinh Tỳ : Vuốt từ Thương Khâu đến Ẩn Bạch 18 lần

Kinh Vị : Vuốt từ Lệ Đoài đến Giải Khê 18 lần

Kinh Thận : Vuốt từ Thái Khê đến Dũng Tuyền 18 lần

Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Chí Âm đến Côn Lôn 18 lần.

2 thoughts on “Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân

 1. giúp cháu với,năm nay cháu 21 tuổi lúc một tuổi cháu mổ chân phải,bây giờ chân phải nhỏ hơn chân trái 6/10,khi đọc được bài viết này cháu rất vui,cho cháu hỏi theo phương pháp này bệnh của cháu có thể chữa được ko ạ,nếu muốn chữa bệnh cháu có thể liên hệ với bắc sĩ như thế nào,và đên đâu để chữa ạ,cháu xin cảm ơn

 2. Trả lời :
  Tôi ở Canada.
  Cứ tập vuốt huyệt thông 6 đường kinh bên chân trái với dầu nóng sau mỗi lần, và tập khí công những bài sau :
  Dịch Cân Kinh 2 Nhịp, 4 Nhịp, Hạc tấn đứng một chân trái, co chân phải lên, bài Dậm Chân/Chachcha.Tập nhẩy có cò hay nhảy dây chỉ bằng chân trái. mỗi khi tập xong lại xoa dầu nóng vuốt thông 6 đường kinh chân trái, mỗi đường kinh vuốt 36 lần.
  Tập nhiều lần trong ngày, chữa song song với thuốc uống :
  Toa thuốc trị teo bắp chân
  Thân
  doducngoc

Comments are closed.