Xin lưu ý: Chiến Dịch Nụ Cười (Operation Smiles)

Thông Báo Cho Những Qúy Vị
Có Con Em Bị Gương Mặt Biến Ðổi Dị Dạng
Như Bịnh Sức Môi, Hàm Ếch …
Sẽ Ðược Chữa Trị Miễn Phí

Dưới đây là tổ chứC thiện nguyện mang tên Chiến Dịch Nụ Cười, cơ sở được đặt tại 6435 Tidewater Drive Norfolk, VA 23509, Hoa Kỳ. Ðây là một con tàu y tế đi khắp mọi nơi để làm nhiệm vụ giải phẩu những trẻ em trên thế giới đang mang bịnh tật khó chữa của những gương mặt bị biến đổi, dị dạng, như sức môi, hàm ếch, …Trên thế giới mỗi năm có khoảng 200 ngàn trẻ em mang những bệnh tật như vầy.

Tuy trụ sở được đặt ở Hoa Kỳ, Chiến Dịch Nụ Cười gồm đủ mọi sắc mọi người tình nguyện trên thế giới. Hiện tại tổ chức này có 60 thiện nguyện viên đi khắp mọi nơi trên thế giới để làm việc thiện nguyện này. Bạn muốn tình nguyện viên trong một nhiệm vụ y tế, bạn có thể tham dự vào hàng ngũ của Chiến Dịch Nụ Cười.

Dưới đây là thời khóa biểu của những con tàu sẽ đến Việt Nam vào những ngày:

– 22-26 tháng 8 năm 2010 tại Huế và Sài Gòn

– 6-10 tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội

– 27-30 tháng 9 tại Huế

– 3-10 tháng 10 tại Hà Nội

– 25-29 tháng 10 tại Huế rồi vào Sài Gòn tháng 11 cho đến khi hoàn tất.

– 8-12 tháng 11 tại Huế

– 8-12 tháng 11 tại Sài Gòn

– 22-26 tháng 11 tại Hà Nội

– 6-10 tháng 12 tại Sài Gòn

– 13-19 tháng 12 tại Hà Nội

– 20-24 tháng 12 tại Huế

Mong rằng quý vị sau khi đọc tin này có thể loan báo với báo chí VN, hoặc người thân có con em bị căn bịnh gương mặt biến đổi, dị dạng, như sức môi, hàm ếch, … Hãy tìm cho được con tàu Operation Smiles hay gọi là Chiến Dịch Nụ Cười, để chữa bịnh cho con em mình miễn phí hoàn toàn.

Ngày 8 tháng 8 năm 2010

Mylinhng@aol.com

http://mylinhng.multiply.com

Xin phổ biến tự do

PS: Trang thời khóa biểu của Tổ Chức Operation Smiles:

http://www.operationsmile.org/our_work/medical-missions/mission-schedule.html