Phản hồi bài 215


Kính chào Thầy

Em rất cảm ơn Thầy đã gửi bài cho em đọc, báo cho Thấy vui em đã áp dụng phương thuốc Khổ Qua, em đã bớt rất nhiều, xin chân thành cảm ơn Thầy

Kính Chào Thầy

Lê Kim Anh