Phản hồi bài 210

Kính thưa chú,

Lời đầu tiên xin kinh chức chủ sức khỏe luôn dồi dào và luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chú đã bớt chút thì giờ trả lời thư và hướng dẫn cho con cách điều trị bệnh cho ba con qua cách tập khi công và chú niệm. Trong cuộc sống này vẫn còn nhiều người tốt như chủ thì mọi người sẽ sống khỏe và sống tốt hơn. Con sẽ hướng dẫn cho bà con tập theo hướng dẫn của chủ, kết quả như thế nào con sẽ báo chú biết sau nhé! Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn chú, còn nghĩ rằng chú sẽ giúp nhiều người nữa chữa bệnh theo cách tập khi công này.

Cuối thư con xin kinh chúc chú luôn gặp vạn điểu lành và có nhiều sức khỏe để cống hiến trong công tác thiện nguyện này.

Con,

Cháu L.

Advertisements