Luân Xa

Theo siêu hình học giải thích về tâm linh, trong con ngườI có 3 thể khí chính cấu tạo nên :

Về thể chất : Do tinh cha huyết mẹ tạo ra xác thân.

Thể khí của tiên thiên ẩn trong khí hậu thiên tạo cho con ngườI sự sống, sức khỏe khang kiện gọi là thể phách.

Thể khí tiên thiên tạo ra tánh khí con ngườI là thể viá nhanh nhẹn hơn và khôn hơn thể phách.

Thể vía phát triển học hỏi để tiến hóa hơn lên trong cõi trung giới lúc ấy con người mới có thể trí.

Tiếp tục tiến hóa học hỏi nhiều hơn để đạt đạo, Phật gọi là ứng qủa Bồ đề ở thể thứ bẩy.

Như vậy trong xác thân có thể phách, thể vía, thể trí, mỗi thể đều có các luân xa là các bí huyệt , tất cả chỉ là vô hình, chỉ khi nào con người tiến hóa học hỏi phát huy được các luân xa ấy mới biết được nó thế nào.

Thể phách và thể vía đều có 10 luân xa cùng chung vị trí nơi xác thân, nhưng luân xa phách thuộc tam nguyên không gian nên ở phía ngoài, còn vía thuộc cõi tứ nguyên không gian ở sâu trong xác thịt.

Chúng ta chỉ tham khảo 7 luân xa phách và vía, còn 3 luân xa nằm ở bộ phận sinh dục chúng ta không đề cập đến.

Vị trí các luân xa và khả năng huyền bí của luân xa phách :

Chỉ có hai nhiệm vụ giữ cho thân xác sống và làm trung gian cho sự tiếp xúc của ngũ quan ở thân xác vớI nộI tâm, vớI vía, vớI trí óc, tạo ra rung động, chậm chạp hay mau lẹ, khôn ngoan hay đần độn, giỏi hay dở..

Hào quang của Phách chỉ có hai mầu tím hoặc xám xanh thể hiện sự khang kiện của thân xác, làm cho lớp da của thân phát sáng khoảng cách từ 6 ly đến 1,5 tấc. Khi ngườI khỏe mạnh hào quang chiếu tia thẳng góc vớI da, ngườI yếu hào quang phát chiếu ủ rũ.

Luân xa 1 : 4 cánh, nằm ở cuối xương cùng chứa luồng hỏa hầu, Ấn độ gọI là Kundalani, tạo sức nóng như lò lửa luyện thép, chia làm 7 bậc mạnh yếu khác nhau, đi theo 3 đường gân của cột sống lên não như rắn bò nên gọI là hỏa xà (feu serpent ). Nó đi qua luân xa nào làm cho luân xa đó hoạt động liền, nhưng ngược lại cơ thể chưa tập luyện cho khí tiên thiên đi theo vòng tiểu chu thiên để thanh lọc trược bản thể thì hỏa xà gây tác hại làm hư hỏng lục phủ ngũ tạng và não bộ, ngườI ta gọI là tẩu hỏa nhập ma.

Luân xa 2 : 6 cánh, nằm ở tại lá lách (tỳ), là trung tâm thu hút năng lực biến thành 7 thứ nuôi dưỡng phách và bảo toàn mạng sống, giúp phát triển tinh thần, mở đường cho hỏa xà qua để thông đến các luân xa khác, phía trước thông vớI đan điền thần, phía sau thông vớI Mệnh môn.

Luân xa 3 : 10 cánh, nắm tại Linh cốc huyệt nơi Đan điền tinh thông qua rốn, khi luân xa này phát triển con ngườI biết được ảnh hưởng ở cõi trung giới.

Luân xa 4 : 12 cánh, nằm ở tim, trước thông vớI Đan điền thần, sau thông vớI Giáp tích quan. Khi nó phát triển, con người biết được sự rung động của tình cảm.

Luân xa 5 : 16 cánh, nằm nơi thập nhị trùng lầu ( yềt hầu ) thông vớI Ngọc chẩm quan. Khi nó phát triển, con ngườI có thể nghe được âm thanh ở 4 cảnh dĩ thái có những tần số mà tai thường không nghe được ở cõi trần.

Luân xa 6 : 86 cánh, nằm ở Hư vô huyệt lý nơi tam tinh Ấn đường. Khi nó phát triển có thể nhìn thấy 4 cảnh dĩ thái cấu tạo bằng các loại thể khí chứ không bằng vật chất mà mắt thường có thể thấy được, nó là con mắt thứ 3 của thể phách chứ chưa phải của thể vía nên chưa phải là thần nhãn.

Luân xa 7 : 960 cánh, năm ở Nê hoàn cung thông Thiên môn. Khi nó phát triển sẽ làm cho con ngườI nhớ được những gì mình làm trong giấc ngủ ở cõi trung giới.

Vị trí các luân xa và khả năng huyền bí của luân xa vía :

Luân xa 1 : Giống như Luân xa phách, nhiệm vụ mở hỏa hầu.

Luân xa 2 : tại tỳ, là trung tâm nguồn sinh lực, khi luân xa mở, lúc ngủ dậy sẽ nhớ những gì thấy và làm ở cõi trung giớI, thấy mộng đẹp, bay trên không trung ở các cảnh lạ.

Luân xa 3 : tại rốn, khi mở sẽ cảm nhận được ảnh hưởng cõi trung giớI để phân biệt tốt xấu, cái nào hợp và không hợp, cái nào vui cái nào buồn.. nhưng không hiểu lý do tại sao lại thế.

Luân xa 4 : tại tâm, khi khai mở sẽ biết được những sự vui buồn của ngườI khác.

Luân xa 5 : tại yết hầu, khi được khai mở sẽ nghe được tiếng nói, âm nhạc hoặc tiếng xì xào kỳ dị bên tai, khi được mở hoàn toàn, nghe được chính xác mọi việc hoặc nghe được từ xa rất xa gọi là thần nhĩ.

Luân xa 6 : tại Ấn đường, khi được khai mở nó là con mắt thứ ba, khi khai mở hoàn toàn sẽ thấy trước mọI việc và tầm nhìn rất xa gọI là thần nhãn.

Luân xa 7 : tại Thiên môn, khi được khai mở, tâm thức được sáng suốt, thông minh, không còn bị gián đoạn, nhớ được những điều đã thấy, đã nghe, đã làm, đã học hỏi được ở cõi trung giới.

Thể vía là một loại thân xác ở thể khí không phải là thể vật chất, nó sinh hoạt, hành động độc lập và học hỏi ở cõi trung giới.

Hào quang ở thể vía có nhiều mầu sắc hơn ở thể phách, nó phát ra đỉnh đầu hay chung quanh thân, phản ảnh tính tình mỗI ngườI khi chúng ta có thần nhãn mớI thấy được. Còn chúng ta khi nhắm mắt nhìn vào Ấn đường sẽ thấy được mầu thể hiện tâm tính và sức khỏe của mình, tánh xấu hiện mầu xấu, tánh đổI tốt nó hiện mầu tươi tốt, vui thì mầu vui, buồn thì mầu buồn..

Phân biệt mầu sắc phản ảnh tâm tánh

1-Mầu tự nhiên của Tánh trong bản thể :

Nhìn vào Ấn đường của mình hay của người khác :

ĐEN : chỉ tính hiểm độc, oán ghét, hay bệnh nặng. Khi giận dữ có thêm những lằn vạch mầu đỏ đầu nhọn ở trong quầng đen phóng ra khủng khiếp, dễ đi đến sát nhân.

XÁM ĐEN TRẮNG MỜ MỜ : Chánh tà lẫn lộn, bệnh chưa khỏi hẳn, chưa bệnh thì sắp bị bệnh biết trước mầu sắc để phòng ngừa.

ĐỎ HỒNG : Tánh hay giận dỗi.

ĐỎ HỒNG Mà SÁNG RỠ : Giận dỗi bất bình nhưng xây dựng cao thượng.

ĐỎ MÁU BẦM : Ham vật dục

ĐỎ NÂU ĐẤT : Tánh hiểm, có lẫn sọc nằm ngang tánh ti tiện.

ĐỎ CAM : Trí tuệ tham vọng, tánh kiêu căng ngạo mạn.

HỒNG, HƯỜNG : Tánh vị tha thương người.

VÀNG : Tánh khôn ngoan, trí độ, ngườI tu có tâm từ nhưng chưa tiến bộ mấy.

VÀNG KIM : Có trí khôn phán đoán, có tư tưởng triết học và khoa học.

XANH LỤC : Con ngườI dễ đồng hóa và thích nghi vớI hoàn cảnh.

XANH TƯƠI SÁNG BIỂN HAY BẠCH KIM : Có lòng tín ngưỡng cao thượng quảng đại.

XANH XÁM NHẠT : Tánh e dè sợ sệt.

XÁM NHẠT CÓ L_N BỌT : Tánh mưu mô xảo quyệt, lường gạt.

XÁM NÂU : Ích kỷ.

MẦU TỬ NGOẠI : NgườI đạt đạo, thông minh tài trí.

MẦU HỒNG NGOẠI :Kẻ đạt được phép của bàng môn tả đạo.

2-Mầu thay đổI theo qúa trình tu học qua tư tưởng :

Phẩm chất của tư tưởng hiện ra ở mầu sắc.

Bản tính của tư tưởng là chu vi của mầu sắc và sự minh bạch rõ nét hay lờ mờ.

a-Thể vía của người tiến hóa :

Người có thần nhãn nhìn mình hay tự mình nhắm mắt nhìn vào Ấn đường khi tĩnh tâm.

Mầu lục : Tánh thiện cảm và thích nghi.

Mầu hường : Chỉ lòng từ ái.

Mầu xanh : Chỉ lòng hiếu đạo, mục đích tín ngưỡng, sùng đạo.

Mầu vàng : Chỉ tánh khôn ngoan của trí tuệ. Vàng sậm tối : trí tuệ ích kỷ. Vàng đất sét : Mở trí tuệ để kinh doanh sự nghiệp. Vàng ónh ánh : Mục đích khoa học, toán, triết học. Vàng sáng như ngọc châu : Vì tha nhân giúp đời.

Mầu tím trên đỉnh đầu : Đã được khai mở tinh thần và trí tuệ.

b-Khi mình phát đại nguyện :

Làm việc thiện lành, yêu thương chúng sinh : Tư tưởng sẽ phát sinh mầu hường sáng rỡ.

Cầu khẩn thành tâm chăm lo tu tập thân tâm : Tư tưởng phát sinh mầu trắng bạc.

Cầu cố gắng làm cho tinh thần kiên cố trì trí tu học : có mầu hoàng kim rực rỡ.

Kỳ  tới: Trong hôn mê sâu, Thần thức đi về đâu ?

Advertisements