Phản hồi của bài 197 và 198

Thưa thầy!

Tuần qua con đi vắng nên không thưa lại thầy được.

Bài 198) Bệnh nhân bị tiểu đường loại 2, sau hai tuần tập lyện không cần uống thuốc như tài liệu thầy chỉ đã khỏi mà không cần dùng thuốc uống. Song có điều huyết áp thấp và đường cũng có hơi hạ một chút. Con hy vọng uống đương quy tửu sẽ hồi phục.

(Bài 197) Con về phần chứng hạ huyết áp của con, đúng là thay đổi môi trường nó tự ổn định, vì mấy hôm nay là về ở chốn cũ. Vì vậy, con hy vọng là mình sẽ thay đổi được.

Con cám ơn thầy!

Học trò Thanhcao