Nhận xét về hiệu năng của Đương Quy Tửu

NHẬN XÉT VỀ HIỆU NĂNG
CỦA ĐƯƠNG QUY TỬU.

Thầy ơi, con đã khỏi nhức đầu rồi. Con uống Tankwe Gin xong bình thứ hai thì hết nhức đầu tuy thỉnh thoảng tự nhiên đầu lại nặng một chút (khoảng vài ba phút). Con vẫn tiếp tục uống thuốc (hôm nay là bình thuốc thứ 6). Kỳ kinh vừa qua con chỉ đau bụng sơ sơ, chứng buốt lưng, đau lưng không thấy xuất hiện, còn nhức đầu thì không còn nữa. Con không ngờ thuốc ta lại chữa hay hơn thuốc tây. Trước khi nhờ thầy, con thường xuyên uống tylenol và có đi bác sỹ xin thuốc chữa nhức đầu (loại nặng) để uống. Nhưng con uống thuốc chữa nhức đầu không khỏi, chỉ thấy người say xẫm mà đau đầu vẫn cứ đau đầu. Nhờ trời phụ hộ cho con gặp thầy chẩn bệnh đúng cho thuốc chữa dứt căn bệnh nhức đầu. Nếu không may mắn gặp thầy, con không biết là con có thể cầm cự được bao lâu vì càng ngày căn bệnh nhức đầu của con càng bất trị và càng nặng (kỳ nhức đầu vừa rồi, nó đã chạy xuống tới mũi).

Con chẳng biết nói gì hơn, xin thầy nhận nơi đây lòng biết ơn của con. Cầu trời luôn phù hộ cho thầy và gia quyến luôn bình an, mạnh khỏe.

Kính

JC